Zaal open vanaf 19.30

ALV

Extra ALV voor toelichting uitkomsten audit

Dit is een extra ALV naar aanleiding van de audit.

Zaal open vanaf 19.30 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke gehouden zal worden op maandag 3 juni om 20.00 in zaal 1 van het PVO.

 

Agenda.

  • Opening
  • Vaststellen agenda.
  • Uitleg audit en te nemen acties.
  • Goedkeuring van de ALV gevraagd voor een statutenwijziging: Gebruik van PV faciliteiten t.b.v. specifieke derde            partijen (Dow, DBIC, Trinseo).
  • Kiezen bestuursleden.

Dhr. W. Rijksen wordt door het bestuur voorgedragen om toe te treden tot het bestuur.
De PV leden kunnen zelf kandidaten aandragen door dit aan te geven bij het bestuur. Kandidatuur dient met tenminste 10 verschillende handtekeningen en minstens een week voor de ALV bekend te zijn gemaakt bij het  bestuur.

  • Rondvraag.
  • Sluiting.

 

Na de vergadering bestaat de mogelijkheid onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

 

Voor meer informatie: