Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

Quiz avond ZeeuwsVlaamse PV's

Grote quiz met diverse Personeelsvereniging teams uit ZVL "aanmelden als team"

De personeelsverenigingen van

DOW en de gemeente Terneuzen, nodigen jullie uit om deel te nemen aan een quiz die

gehouden wordt op vrijdag 13 maart 2020 in Terneuzen. in de grote zaal bij de PV Dow

Er is plaats gereserveerd voor maar liefst 65 teams bestaande uit

maximaal 4 personen. De verdeling is als volgt:

DOW, 3 Gemeenten, Elopak en H4a: maximaal10 teams

Rabo: maximaal 5 teams

De kosten bedragen € 10,00 per team.

Voor de eerste drie teams, het laatste team en een nader te bepalen team

zijn prijzen beschikbaar.

Voor de beste pv is een aparte prijs (een beker) beschikbaar. Het

klassement wordt opgemaakt door de resultaten van de drie best

presterende teams per pv samen te tellen.

Drankverbruik is voor eigen rekening.

Per deelnemende pv wordt tevens verzocht om twee vrijwilligers aan te

leveren (runner/jury)

DOE JE MEE ????

Meld jouw team aan met vermelding van team naam en deelnemers

 

Voor meer informatie: