Algemene voorwaarden

voor evenementen georganiseerd door de PV
 

Risico bij evenementen

Deelname aan activiteiten is altijd op eigen risico,

Busreizen zijn verzekerd door de busmaatschappij,

De PV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtenissen tijdens een evenement,

Minderjarige kinderen dienen altijd vergezeld te zijn door een volwassene, tenzij anders overeengekomen,

De PV behoudt zich het recht voor, om zonder opgaaf van redenen een evenement uit te stellen of te cancellen. In dit geval zal normale restitutie van betaalde bedragen plaats vinden.

 

Inschrijving

Met uitzondering van bepaalde evenementen, zullen alle evenementen open staan voor inschrijving op de webshop, minimaal 12 weken voor de aanvang van het evenement,

In de eerste 8 weken is inschrijving alleen open voor PV leden,

In de laatste 4 weken wordt het evenement opengezet voor inschrijving van introducés, indien er nog plaatsen beschikbaar zijn,

Het maximaal aantal introducés dat per PV familie ingeschreven kan worden staat vermeldt bij het evenement, er mogen echter niet meer introducés ingeschreven worden als PV (gezins)leden,

Deelname dient te gebeuren door de personen zoals vermeldt in de inschrijving van de webshop. Afwijkingen onder voorwaarden als hieronder beschreven, dienen tijdig per e-mail te worden gemeld aan de PV coördinator van het desbetreffende venement.

Herhaaldelijk overtreding van deze regels kan leiden tot (tijdelijke) blokkering van het account.

 

Annuleringsvoorwaarden

Een inschrijving kan door het PV lid geannuleerd worden onder de volgende voorwaarden:

  • overlijden of ernstige ziekte van uzelf of een naast familielid
  • medisch noodzakelijke ingreep die u, uw partner of kind moet ondergaan
  • complicaties bij een zwangerschap
  • echtscheiding
  • ernstige schade aan uw huis of bedrijf
  • onvrijwillige werkloosheid na een vast dienstverband
  • onverwachts een herexamen in je eindexamenjaar

Het inschrijfgeld (minus de administratiekosten à €2,50) zal worden terugbetaald op dezelfde bankrekening als waarvan het bedrag betaald is (vermelding “derden gelden”),

In alle andere gevallen kan de inschrijving alleen terugbetaald worden (minus administratiekosten à € 2,50) indien de PV de tickets kan doorverkopen bij een vol evenement. Men mag ook proberen de tickets zelf door te verkopen onder de volgende bepalingen:
- Prijs mag niet hoger zijn dan wat men zelf heeft betaald,
- Doorverkoop alleen aan PV leden (en hun introducés indien van toepassing).