Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

Sinterklaas 2021

English below

Voor kinderen van 0 t/m 8 jaar - de leeftijd van het kind op moment van inschrijving geldt

 

Graag vóór inschrijving eerst zorgvuldig de instructies voor het inschrijven en cadeaukeuze lezen, dit om foute aanmeldingen te vermijden!

Dit jaar zal er weer een ouderwets gezellig Sinterklaas feest zijn!!

**** Wij moeten de Corona maatregelen handhaven die op het moment van het evenement gelden. Op dit moment moet er vanaf 25 september een geldige QR code overlegd te worden. Alleen een geldige QR code geeft toegang tot de zaal. Je kan deze code krijgen via een vaccinatiebewijs of een test te laten uitvoeren die 24 uur geldig is met bijbehorende tijdelijke QR code. Indien er tegen de datum van het feest iets verandert in de maatregelen dan wordt dit per email aan u gecommuniceerd. Indien je geen vaccinatie of test bewijs kunt of wil aantonen dan is er een mogelijkheid om toch een kado uit te kiezen voor uw kind(eren) en deze af te halen bij het PV gebouw op de dag van het feest, 27 november, tijdstip voor afhaal zal later gecommuniceerd worden in een email. ****

Zie bijgevoegd PDF bestand voor de cadeau opties.

Instructies:

De leeftijd van het kind op moment van inschrijving geldt.

Kies uit deze lijst de top 3 cadeautjes voor je kind. Het nummer staat boven het cadeau. Mocht de 1e optie niet beschikbaar zijn dan zal de 2e of desnoods 3e optie worden gekozen. 

Indien je geen cadeaus doorgeeft in de opmerkingen dan kiezen wij zelf een cadeau uit.

Alleen je kind/kinderen inschrijven, de begeleiders alleen doorgeven in de opmerkingen, dus niet zelf ook inschrijven!!!

Tijdens het inschrijven zet u bij OPMERKINGEN:

·         Naam van het kind (kunnen meerdere zijn, beide noemen als gezinslid bij de inschrijving), en daarachter het nummer van de cadeautjes. 

·         Maximaal 2 begeleiders die meegaan

·         Een pasgeboren baby die je wilt inschrijven maar nog niet in je gezin opgenomen staat in je PV account

·         Gelieve uw QR code voor de begeleiders mee te nemen en te tonen, zoals per huidige richtlijnen van de overheid

Voorbeeld:

Jan: keuze1: cadeau 12; keuze2: cadeau 3; keuze3: cadeau 5

Marie: keuze1: cadeau 22; keuze2: cadeau 8; keuze3: cadeau 30

Vader Klaas begeleidt de kinderen

 De cadeaus worden ingekocht bij Intertoys, en bij elk cadeau staat ook een link naar de website om meer details etc. te vinden.

 

***English***

For children between 0 and 8 years old on the moment you subscribe them.

Please read the instructions very carefully before subscribing, to avoid faulty applications.

Only subscribe your child/children to the event, the supervisors do not need to subscribe - ONLY note the name(s) down in the remarks

*** We will implement the same Corona measurements that the government sets out. As of 25 September you need to show a valid QR code to get into the buildig. You can get this QR code through a vaccination or getting tested max 24 hours before the event. You get a temporary QR code that will be valid 24 hours. We will apply the same rules for the Sinterklaas event. In case the measurements change again before the event we will communicate this to you via email. If you don't want to show any results, you can still pick out a gift and pick it up in the PV building on 27 November. ***

See attached PDF file for the gift options you can choose from. 

Instructions:

From the list pick the top 3 gifts for your child / children. The number of the gift is mentioned above. Should the first option not be available anymore, we will opt for the second or if needed the third choice.

In case you forget to note down the gifts in the remarks, we will pick one out ourselves.

When subscribing put in the REMARKS:

·         Name of the child / children, and the number of the gifts.

·         Max of 2 supervisors

·         A newborn baby that you haven't added yet to your PV account

·         If you can show a COVID vaccination/test proof. If not, please mention as well so you can still pick up a gift on the day of the event. We will follow the rules set by the government.

Example:

Jan: choice1: gift 12; choice2: gift 16; choice 3: gift 31

Emma: choice1: gift 15; choice2: gift 1; choice 3: gift 25

Dad Klaas will guide the children.

 

Gifts will be purchased via Intertoys, and with every gift there is a link to the website where you can find more details.

 

Voor meer informatie:

Download PDF