Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

Dagtrip Rotterdam inclusief vele extra's

Lekker een dagje weg met de PV naar Rotterdam

Gezellig een dagje uit met de PV naar Rotterdam.

Dagprogramma:

08.30 uur
Vertrek vanuit Terneuzen vanaf parking Vliegende Vaart / Bodyline met luxe touringcar richting Rotterdam.

08.50 uur
Oppikken van de rest van de deelnemers op het Tolplein Borssele bij Westerscheldetunnel. 

10.30 uur
Aankomst Rotterdam bij de rondvaart terminal van SPIDO.
We gaan aan boord voor een uitgebreide rondvaart door de Rotterdamse havens.
Dit doen we onder het genot van koffie of thee en vers gebakken appeltaart ! ( is inbegrepen in prijs )
De rondvaart duurt ongeveer 75 minuten.

12.15 uur
Einde rondvaart. De bussen halen ons weer op en we rijden naar de Euromast waar we op grote hoogte met een fantastisch uitzicht de lunch gaan gebruiken ( in prijs inbegrepen incl. fruit, koffie, thee of melk ).
Na de lunch kunnen we op het uitkijk bordes even lekker rondkijken over de skyline van Rotterdam. Tevens bestaat de mogelijkheid om met de Euroscoop ( een lift met een roterende glazen vloer ) naar een hoogte van 185 meter te gaan voor een nog mooier uitzicht. Dit is dan ook de hoogste uitkijk toren van Nederland !
( Euroscoop onder voorbehoud dat de onderhoudswerkzaamheden hieraan afgerond zijn in oktober ).

+/-14.45 uur
Vertrek richting de Markthal. Een 1 uur durende tour onder leiding van een professionele gids die alles vertelt over de historische lokatie van foodwalhalla Markthal, het ontwerp van het gebouw, het concept en de bouw van de enorme glazen gevels. Laat u verbazen met leuke weetjes en feitjes die u niet eerder hoorde. U krijgt een speciale blik achter de schermen, bijvoorbeeld in het ondergrondse logistieke (koel)centrum. De rondleiding gaat verder langs de Tijdtrap en de gids neemt u mee naar de gallerij om zo het unieke plafondkunstwerk ten volle te ervaren. Tijdens een 'meet en taste' vertelt één van de ondernemers graag hoe het is om te werken in de Markthal en krijgt u iets te proeven van de producten die er verkocht worden.
Na de rondleiding is er tijd om op eigen gelegenheid nog wat rond te kijken of iets te drinken ( niet inbegrepen ).

17.15 uur
Vertrek vanuit Rotterdam met de bus richting Middelburg.

+/- 18.45 uur
Aankomst in Middelburg waar we gezamenlijk gaan dineren bij restaurant ' Tafelen '. Dit is een All-Inclusive restaurant waar iedereen gedurende 3 uur onbeperkt kan eten en drinken. ( Ook dit is allemaal inbegrepen in de prijs ! ).
NOTE:
Sterke drank / cocktails zijn uiteraard niet inbegrepen en dienen ter plaatse door gebruiker afgerekend te worden.

22.00 uur
Vertrek vanaf Middelburg richting Terneuzen. Een deel van de deelnemers zal bij het tolplein Borssele weer afgezet worden.

22:50 uur
Aankomst in Terneuzen en einde programma.

Opmerkingen :
- Deze dagtrip wordt niet aanbevolen voor (hele) jonge kinderen in verband met duur van het programma en eindtijd.
  Aanbevolen minimum leeftijd is vanaf 8 jaar.

- Tevens is deze trip minder ( niet ) geschikt voor minder validen.

- Bij dit evenement mag i.p.v. je gezinsleden één ( 1 ) introducé mee.
   => LET OP ! Dit betekent dus of gezinsleden of één introducé !

--------------------------------------------------------------------< English >---------------------------------------------------

 A nice day out with the PV to Rotterdam.

Day program:

08.30 hr.
Departure from Terneuzen from the Vliegende Vaart / Bodyline parking lot with a luxury coach to Rotterdam.

8:50 hr.
Picking up the rest of the participants at Tolplein Borssele bij Westerschelde tunnel.

10.30 hr.
Arrival in Rotterdam at the cruise terminal of SPIDO.
We embark on an extensive cruise through the Rotterdam ports.
We do this while enjoying coffee or tea and freshly baked apple pie!
The cruise takes approximately 75 minutes.

12.15 hr.
End of the cruise. The buses pick us up again and we drive to the Euromast where we will have lunch at a great height with a fantastic view (included in the price incl. Fruit, coffee, tea or milk).
After lunch we can take a look around the skyline of Rotterdam on the lookout platform. There is also the possibility to take the Euroscoop (a lift with a rotating glass floor) to a height of 185 meters for an even better view. This is also the highest observation tower in the Netherlands!
( Use Euroscoop with reservation that the maintenance activities are finished in October )

+/- 14.45 hr.
The Markthal. A 1-hour tour led by a professional guide who tells everything about the historic location of food mecca Market Hall, the design of the building, the concept and the construction of the enormous glass facades. Be surprised with fun facts and facts that you did not hear before. You get a special look behind the scenes, for example in the underground logistics (cooling) center. The tour continues along the Time staircase and the guide takes you to the gallery to fully experience the unique ceiling artwork. During a 'meet and taste' one of the entrepreneurs will be happy to tell you what it is like to work in the Markthal and you will get a taste of the products that are sold there.
After the tour there is time to look around on your own or have a drink (not included).

17.15 hr.
Departure from Rotterdam by bus to Middelburg.

+/- 18.45 hr.
Arrival in Middelburg where we will have dinner together at restaurant 'Tafelen'. This is an All-Inclusive restaurant where everyone can eat and drink unlimited for 2.5 hours. (This too is all included in the price!)
NOTE:
Spirits / cocktails are of course not included and must be settled by the user on site.

22.00 hr.
Departure from Middelburg towards Terneuzen. Some of the participants will be dropped off at the Westerschelde toll square.

22:50 hr.
Arrival in Terneuzen and end of the program.

Comments :

- This day trip is not recommended for (very) young children due to the duration of the program and the end time.
   Recommended minimum age is from 8 years.

- This trip is also less (not) suitable for the disabled.

- At this event you can take one (1) introduce instead of your family members.
   => ATTENTION! This means either family members OR one introduce !

 

 

Voor meer informatie: