Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

Extra ALV - Implementatie WBTR

Invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Achtergrond
Zoals het bestuur reeds in de ALV van 2022 medegedeeld heeft, is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) effectief in werking getreden per 1 juli 2021.
Het niet voldoen aan de eisen van de wijziging van de wet kan direct consequenties hebben voor bestuursleden die, onder bepaalde voorwaarden, hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij onder andere een faillissement van de vereniging.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over:

·         Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.

·         De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.

·         Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.

·         Regels omtrent belangenverstrengeling.

·         Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Het bestuur heeft vanaf begin 2021 gekeken naar de twee oplossingen die de wet mogelijk maakt.  Na diverse nieuwe inzichten in het afgelopen jaar is het bestuur tot een conclusie gekomen die we willen voorleggen aan de leden in een extra ALV begin december 2022.

Agenda
De agenda voor het overleg met de Dagelijkse Besturen van de Onder Afdelingen op
6 december 2022 is:

·         19:00                     Inloop in het PVO gebouw

·         19:30                     Opening bijeenkomst

·         19:35                     Uitleg WBTR en de vereisten voor de PV

·         19:50                     De nieuwe bestuur opzet

·         20:10                     Stemming 1

·         20:15                     Aanpassing aan de statuten van de vereniging

·         20:35                     Stemming 2

·         20:45                     Rondvraag

·         21:00                     Einde en borrel

 

Voor meer informatie: