Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

Extra ALV 28-nov-2023

Goedkeuring nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement

Zoals besproken op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 6 december 2022 moeten in verband met Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) de statuten van zowel de Dow PV vereniging en stichting aangepast worden.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over de positie, plichten en aansprakelijkheid bestuursleden en toezichthouders, financieel beleid en goedkeuring van uitgaven en procedures bij grote investeringen, regels omtrent belangenverstrengeling, etc.

Tijdens de ALV van 6 december 2022 is er besloten tot een bestuur opzet met een Raad van Toezicht en een uitvoerend bestuur. Om dit te bewerkstelligen zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de PV in overleg met de notaris aangepast. Om deze definitief te effectueren is er toestemming nodig van de leden en daarom willen wij deze voorleggen in deze extra ALV.

 

Voor meer informatie: