Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

Bootreis Terneuzen - Antwerpen v.v. inclusief allerlei extra's

Lekker een dagje erop uit met het gehele gezin.

Gezellig een dagje varen over de Westerschelde van Terneuzen naar Antwerpen v.v. met de boot ' Denick II ' van rederij Denick inclusief allerlei extra's !

Dagprogramma :

10.00uur
Inschepen op de steiger van de Oost-Buitenhaven in Terneuzen ( nadere uitleg over opstaplocatie volgt later ).
Iedere deelnemer ontvangt bij binnenkomst 5 consumptiemunten die gedurende de dag, of tijdens de lunch en het Captain's buffet kunnen worden besteed.

10.30 uur
Vertrek met de DENICK II vanaf Terneuzen richting Antwerpen.
Misschien komen we onderweg ook nog wel een paar zeehondjes tegen. Lekker varen en alles eens vanaf de andere kant bekijken. Bij mooi weer uiteraard aan dek, maar bij minder weer is er ook zéér veel ruimte aan boord om lekker te loungen. De boot bied normaal ruimte voor 250 passagiers, maar er gaan op onze DOW trip maar ongeveer 150 personen mee op deze reis. Dus ruimte genoeg voor iedereen !

12.00 uur
Rond 12 uur wordt er een lunch die bestaat uit verschillende broodjes rond gedeeld met ham en/of kaas. Tijdens deze lunch kan je zelf iets te drinken halen met de bij binnenkomst aangereikte consumptiemunten.

14.45 uur
Aankomst in Antwerpen. Met de boot varen we door het havengebied van Antwerpen waar we van onze kapitein Alexander uitgebreide uitleg krijgen bij wat we allemaal zien. Ook is het de bedoeling om de langs de stad Antwerpen te varen via linkeroever.

17.30 uur
Op de terugreis als we Antwerpen hebben verlaten gaan we genieten van een zéér uitgebreid koud - en warm Captain's buffet aan boord. Dit allemaal inbegrepen in de prijs !
Tijdens de gehele terugreis zal een professionele DJ  zorgen voor vrolijke en gezellige muziek aan boord.
Er is aan boord een dansvloer aanwezig, dus schroom niet om een dansje te doen !!

19.30 uur
Rond half acht verwachten we weer aan te komen in de Oost-Buitenhaven van Terneuzen.
Hier eindigt onze dagtrip en gaan we ontschepen.

=> Opmerking bij deze dagtrip:

Inschrijving voor de bootreis sluit op 18 mei 2024. Dus wacht niet te lang want vol = vol !

De bootreis is mogelijk voor mensen die wat slechter ter been zijn, maar mensen die volledig afhankelijk zijn van een rolstoel raden we op advies van de kapitein af om mee te gaan.

Bij dit evenement mag i.p.v. je gezinsleden één ( 1 ) introducé mee met deze boottocht.
=> LET OP ! Dit betekent dus of gezinsleden of één introducé !

Gezien de lange tijdsduur van deze boottrip raden wij aan om niet deel te nemen met hele jonge kinderen.
Het advies van de kapitein is deelname vanaf een leeftijd van 6 jaar.

Als je consumptiemunten op zijn kan je tegen betaling aan de bar zelf extra consumpties of etenswaren kopen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enjoy a pleasant day of sailing on the Western Scheldt from Terneuzen to Antwerp with the boat 'Denick II' from the Denick shipping company, including all kinds of extras!

Day program:

10am
Boarding at the jetty of the Oost-Buitenhaven in Terneuzen (further explanation about boarding location will follow later).
Each participant receives 5 consumption coins upon arrival that can be spent during the day, or during lunch and the Captain's buffet.

10:30 am
Departure with the DENICK II from Terneuzen towards Antwerp.
We might also encounter a few seals along the way. Enjoy sailing and see everything from the other side. When the weather is nice, of course, on deck, but when the weather is bad there is also a lot of space on board to lounge. The boat normally offers space for 250 passengers, but our DOW trip only accommodates approximately 150 people on this trip. So plenty of room for everyone!

12.00
Around 12 o'clock a lunch consisting of various sandwiches with ham and/or cheese is shared. During this lunch you can get something to drink with the consumption coins provided upon arrival.

2:45 p.m
Arrival in Antwerp. We sail by boat through the port area of Antwerp where our captain Alexander gives us a detailed explanation of what we see. The intention is also to sail past the city of Antwerp via the left bank.

5:30 PM
On the return journey when we leave Antwerp we will enjoy a very extensive cold and warm Captain's buffet on board. All this included in the price!
During the entire return journey, a professional DJ will provide cheerful and pleasant music on board.
There is a dance floor on board, so don't hesitate to dance!!

7:30 PM
We expect to arrive back in the Oost-Buitenhaven of Terneuzen around half past seven.
Our day trip ends here and we disembark.

=> Note about this day trip:

Registration for the boat trip closes on May 18, 2024. So don't wait too long because full = full!

The boat trip is possible for people who have difficulty walking, but we advise people who are completely dependent on a wheelchair not to come on the captain's advice.

At this event, one (1) guest may join this boat trip instead of your family members.
=> PLEASE NOTE! This means either family members or one guest!

Given the long duration of this boat trip, we recommend not to participate with very young children.
The captain's advice is to participate from the age of 6.

If you have run out of coins, you can purchase additional drinks or food at the bar for a fee.

 

Voor meer informatie: https://denick.nl/