Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

Dance4Fun 2024 najaar

Workshop Dance4Fun  ( 15 lessen )

U kunt zich nog steeds inschrijven voor de serie lessen.

Deze workshop start maandag 2 september 2024, is iedere maandag (uitgezonderd schoolvakantie) van 20:15 uur tot 21:15 uur in het PV Dow gebouw De Vaart 10 in zaal 1 (de grote zaal)

Agenda kan geraadpleegd worden via: https://www.pvdow.nl/onderafdelingen/Dance4Fun/

Op hippe muziek en verschillende stijlen dansen, alle spieren gebruiken voor zowel jong als oud. Dit
kost maar een uurtje van je tijd waarna je wel met een goed gevoel naar huis gaat.


Dance is 100% plezier waardoor het een uniek concept is. Het is een stoere intervaltraining die
afgewisseld wordt door snelle en langzame ritmes.


Je verbruikt het maximaal aantal calorieën, je verbrandt vet en je lichaam komt weer in balans.


Je hebt geen enkele dansachtergrond nodig om mee te kunnen doen, het is geschikt voor iedereen.
Vrijheid van bewegen, de dynamiek, de verschillende stijlen en hippe muziek zorgen voor een leuke
dansles. Zumba gecombineerd. En af toe dansen we een keer met attributen zomaar voor de
afwisseling en fun. Gewoon lekker een uurtje voor jezelf en je hoofd leeg maken en nog gezond bezig
zijn.
Kom gezellig deelnemen aan deze workshop.

Heeft u nog vragen hierover mail dan naar de coordinator. Log a.u.b. in, selecteer dit evenement en druk op 'stuur e-mail naar coordinatior'.

Workshop Dance4Fun ( 15 lessons )

You can still register for this series of lessons

This workshop starts on Monday Septembre 2, 2024, is every Monday (excluding school holidays) from 8:15 pm to 9:15 pm in the PV Dow building De vliegende Vaart 10 in room 1 (the main room)
 
Agenda can be consulted via: https://www.pvdow.nl/onderondernemingen/Dance4Fun/
 

Dancing to hip music and different styles, using all the muscles for both young and old. This

only takes an hour of your time, after which you go home with a good feeling.

 

Dance is 100% fun making it a unique concept. It's a cool interval training that

alternated by fast and slow rhythms.

You consume the maximum number of calories, you burn fat and your body comes back into balance.

 

You do not need any dance background to participate, it is suitable for everyone.

 

Freedom of movement, the dynamics, the different styles and hip music provide a fun

dance class. Zumba combined. And once in a while we dance with attributes just for the

variety and fun. Just an hour for yourself and clear your head and still healthy

to be.

Come and participate in this workshop.


If you have any questions about this, please email the coordinator. Please log in, select this event and press 'send email to coordinator'.
 

 

Voor meer informatie: