Het evenement gaat door bij voldoende aanmeldingen

Bootreis Terneuzen - Yerseke v.v. incl.rondleiding

Lekker een dagje erop uit met het gehele gezin ( 6+ ).

 

Gezellig een dagje varen over de Westerschelde van Terneuzen naar Yerseke v.v. met de boot ' Denick II ' van rederij Denick inclusief allerlei extra's !

Dagprogramma :

12.00uur
Inschepen aan de Beneluxweg in Terneuzen tegenover het Waterschap kantoor ( nadere uitleg over opstaplocatie volgt later ).
Iedere deelnemer ontvangt bij binnenkomst 3 consumptiemunten die gedurende de dag, of tijdens de het Captain's buffet kunnen worden besteed.

12.30 uur
Vertrek met de DENICK II vanaf Terneuzen richting Yerseke.
We starten met de passage van de zeesluizen van Terneuzen waar we geschut moeten worden om de Westerschelde op te varen.
Misschien komen we onderweg ook nog wel een paar zeehondjes tegen. Lekker varen en alles eens vanaf de andere kant bekijken. Bij mooi weer uiteraard aan dek, maar bij minder weer is er ook zéér veel ruimte aan boord om lekker te loungen. De boot bied normaal ruimte voor 250 passagiers, maar er gaan op onze DOW trip maar ongeveer 150 personen mee op deze reis. Dus ruimte genoeg voor iedereen !
Tijdens de vaartocht zal kapitein Alexander ons uitleg geven van allerlei zaken die we onderweg tegen komen.

16.00 uur
Aankomst in Yerseke.
Hier gaan we van boord en worden we in groepjes verdeeld van ongeveer 20 personen. Per groepje zal er één gids beschikbaar zijn die ons gedurende 1,5 uur gaat rondleiden langs oesterputten, mosselkwekerijen en uitleg gaat geven over de kreeft( vissserij ). Je kunt bij de gidsen met al je vragen terecht. Dus zeker een leerzame excursie !

18.00 uur
Om 18.00 uur stipt varen we weer terug richting Terneuzen en gaan we genieten van een zéér uitgebreid koud - en warm Captain's buffet aan boord. Dit allemaal inbegrepen in de prijs !

21.00 uur
Rond negen uur verwachten we weer aan te komen in Terneuzen. We passeren hier nogmaals de sluizen en leggen dan weer aan aan de Beneluxweg waar we gestart zijn 's morgens.
Hier eindigt onze dagtrip en gaan we ontschepen.

Opmerking bij deze dagtrip:

Inschrijving voor de bootreis sluit op maandag 12 augustus 2024. Dus wacht niet te lang want VOL = VOL !

De bootreis is mogelijk voor mensen die wat slechter ter been zijn, maar mensen die volledig afhankelijk zijn van een rolstoel raden we op advies van de kapitein af om mee te gaan.
Zeker tijdens de rondleiding van 1,5 uur moet je goed kunnen lopen. Houdt hier rekening mee a.u.b. !

Bij dit evenement mag i.p.v. je gezinsleden één ( 1 ) introducé mee met deze boottocht.
=> LET OP ! Dit betekent dus of gezinsleden of één introducé !

Gezien de lange tijdsduur van deze boottrip raden wij aan om niet deel te nemen met hele jonge kinderen.
Het advies van de kapitein is deelname vanaf een leeftijd van 6 jaar.

Als je consumptiemunten op zijn kan je tegen betaling aan de bar zelf extra consumpties of etenswaren kopen.

NOTE:
Het evenement gaat door bij MINIMAAL 100 deelnemers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enjoy a pleasant day of sailing on the Western Scheldt from Terneuzen to Yerseke v.v. with the boat 'Denick II' from the Denick shipping company, including all kinds of extras!

Day program:

12.00 hr
Boarding at the Beneluxweg in Terneuzen opposite the Waterschap office (further explanation about boarding location will follow later).
Each participant receives 3 consumption tokens upon arrival that can be spent during the day or during the Captain's buffet.

12:30 p.m
Departure with the DENICK II from Terneuzen towards Yerseke.
We start with the passage of the Terneuzen sea locks where we have to be locked to enter the Western Scheldt.
We might also encounter a few seals along the way. Enjoy sailing and see everything from the other side. When the weather is nice, of course, on deck, but when the weather is bad there is also a lot of space on board to lounge. The boat normally offers space for 250 passengers, but our DOW trip only accommodates approximately 150 people on this trip. So plenty of room for everyone!
During the cruise, Captain Alexander will explain all kinds of things we encounter along the way.

04.00 p.m
Arrival in Yerseke.
Here we disembark and are divided into groups of about 20 people. There will be one guide available per group who will take us on a 1.5 hour tour of oyster pits, mussel farms and explain about the lobster fishery. You can contact the guides with all your questions. So definitely an educational excursion!

06.00 p.m
At 6 p.m. sharp we will sail back to Terneuzen and enjoy a very extensive cold and warm Captain's buffet on board. All this included in the price!

09.00 p.m
We expect to arrive back in Terneuzen around nine o'clock. We pass the locks again here and then moor again at the Beneluxweg where we started in the morning.
Our day trip ends here and we disembark.

Note about this day trip:

Registration for the boat trip closes on August 12, 2024. So don't wait too long because FULL = FULL !

The boat trip is possible for people who have difficulty walking, but we advise people who are completely dependent on a wheelchair not to go on the trip, on the advice of the captain.
You must be able to walk well, especially during the 1.5-hour tour. Please take this into account!

At this event, one (1) guest may join this boat trip instead of your family members.
=> PLEASE NOTE! This means either family members or one guest!

Given the long duration of this boat trip, we recommend not to participate with very young children.
The captain's advice is to participate from the age of 6.

If you have run out of tokens, you can purchase additional drinks or food at the bar for a fee.

NOTE:
The event will take place with a MINIMUM of 100 participants.

 

Voor meer informatie: https://denick.nl/