Lezing - Manu Keirse - "Elkaar helpen bij verlies en verdriet"

Rouwverwerking in de breedste zin

UNIEKE MOGELIJKHEID OM EEN LEZING
BIJ TE WONEN OP DE PV!

De Seniorenvereniging in samenwerking met het Hospice Zeeuwsch Vlaanderen, organiseert
een lezing met Manu Keirse: “Elkaar helpen bij verlies en verdriet”.

Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en de autoriteit in België en Nederland als het gaat om rouw en omgaan met verlies en verdriet. Zijn boeken zijn stuk voor stuk bestsellers en werden in vele talen vertaald. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker.

Manu Keirse vertelt: 'Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denken we maar aan het sterven van een familielid of een collega, een echtscheiding, een ongeneeslijke ziekte, verlies van je werk, leven met iemand met een beperking, verlies door onrecht, … Hoe kun je daar mee omgaan en familie, vrienden en collega’s ondersteunen? Mensen in verdriet en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Is het nog ooit mogelijk om weer van het leven te genieten? Is het normaal dat je na een jaar nog kunt wenen om de dood van je moeder? Reageert ieder mens op dezelfde manier? Is het juist dat de tijd ‘alle wonden heelt’? Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten? Hoe kun je een collega, die zijn partner of een kind  heeft verloren, tegemoet treden op de eerste dag van zijn werkhervatting? Deze en vele andere vragen worden frequent gesteld door mensen in verdriet en hun omgeving.
Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten?

Om verlies te overleven moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker maken. Het is een opdracht van elke burger om mensen hierin behulpzaam te zijn.  Maar misvattingen over wat adequaat omgaan is met verdriet maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of verkeerd reageren. Er worden tips aangereikt om zowel mensen in verdriet zelf als hun familie, hun vrienden, hun studie- en werkomgeving te leren wat helpt en niet helpt om te overleven. Meer weten kan je in verdriet helpen om je eigen reacties en gevoelens te verstaan en je beter te handhaven op moeilijke momenten. Als omgeving kun e leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten.

Agenda
Inloop:       18:45
Aanvang:   19:15
Pauze:        20:00
Einde:        21:15

Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten in de Bremer!

 Prijs: € 5,00   inclusief koffie of thee voor aanvang en pauzedrankje.

 

Voor meer informatie:

Download PDF